Författare: Admin

Ordinarie tid för gudstjänster

Varje söndag firas hl. Mässa kl.10:30

Vardagsmässor: onsdag – fredag kl.18:00

Varje lördag Söndagsvigiliemässa kl.18:00

Tillfälle till bikt: 30 min före varje hl. Mässa

Gudstjänster på andra språk:

På kroatiska 1a söndagen i månaden – hl. Mässa kl. 09:00

På polska 2a söndagen i månaden – hl. Mässa kl. 09:00

På arabiska 2a söndagen i månaden – hl. Mässa kl. 12:30

Högtider och fester i maj och juni

Under maj månad förenas kyrkan, på ett särskilt sätt, med Jungfru Maria i sina böner och lovprisningar. Maj månad, i kyrkans tradition, kallas Marias månad.

Onsdag 8 maj hl. Mässa kl. 18 00 firas som vigiliemässa med texter från Kristi himmelsfärdsdag

Torsdag 9 maj, Kristi himmelsfärdsdag

Hl. Mässa firas kl. 10 30 av Kardinalen Bp. Anders Arborelius som kommer att dela ut Konfirmationens Sakrament

Samma dag firas en extra hl. Mässa kl. 18 00

12 maj, sjunde Påsksöndagen, under Högtidmässa kl. 10 30 kommer en grupp av våra barn att ta emot sin första heliga kommunion

18 maj Pingstafton, hl. Mässa kl. 18 00

19 maj Pingstdagen, Högtidsmässa kl. 10 30

23 maj, Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen fest,

hl. Mässa firas kl. 18 00

26 maj, Heliga Trefaldighets Söndag, hl Mässa 10 30

Juni månad i Kyrkans tradition, är dedikerad till Jesu Hjärta

2 juni, Kristi Kropps och Blods Högtid, hl. Mässa kl. 10 30

OBS! Om vädret tillåter, kommer vi att gå i procession med Allraheligaste Sakramentet till ruiner av kyrka som finns i stadsparken och vi kommer att ha en kort andakt där.

7 juni, Jesus Hjärtas dag Högtidsmässa kl. 18 00

24 juni, S:T Johannes Döparens Födelse Högtid, församlingens Patrocinium, hl. Mässa firas kl. 10 30 och hl. Mässa kl 18 00