Landskrona

Söndagar

09:00 Mässa på kroatiska (1:a söndagen i månaden)

09:00 Mässa på polska ( 2:a och 4:e söndagen i månaden)

09:00 Mässa på svenska (5:e söndagen i månaden)

11:00 Högmässa på svenska.

1:a Söndagen i månaden

12:30 Mässa på slovenska

2:a Söndagen i månaden

12:30 Mässa på arabiska

Vardagar

Måndag: Ingen mässa

Tisdag-Fredag: Mässa kl 18:00

Lördag kl 18:00 Söndagsvigiliemässa


Barmhärtighetens rosenkrans

Fredag: Före mässan

Korsvägsandakt (under fastetiden)

Fredag: 17:30

Andakt till den helige Josef

Onsdag: Före mässan

Sakramental tillbedjan

Första torsdagen i månaden 17:30 (Sakramental tillbedjan / tillfälle till bikt och mässa)

Första fredag i månaden 17:30 (Saktamental tillbedjan / tillfälle till bikt, andakt till Jesu heliga hjärta och mässa)

Rosenkransbön

Tisdag, torsdag och lördag: Före mässan

Bikt

En halvtimme varje före mässa. Ej senare än 10 minuter före mässan eller enligt överenskommelse med prästen.


Andra församlingar

Den helige Andes kapell, Karmelgården, Norraby

Söndag: 17:00 Mässa

Vardagar: 18:00

Karmelitklostret, Rydebäck

December – Februari

Söndag och helgdag 09:30

Måndag – Lördag 9:00

Mars – November

Söndag och helgdag 09:30

Måndag – Lördag 8:00