Landskrona

Söndagar

Högmässa på svenska kl 10:30

Internationella mässor:

Mässa på kroatiska 1:a söndagen i månaden kl 09.00

Mässa på polska 2:a söndagen i månaden kl 09:00

Mässa på arabiska 2:a söndagen i månaden kl 12:30

Vardagar och lördagar

Måndag och tisdag: Ingen mässa

Onsdag-Fredag: Mässa kl 18:00

Lördag kl 18:00 Söndagsvigiliemässa


Korsvägsandakt (under fastetiden)

Fredag: 17:30

Sakramental tillbedjan

Första torsdagen i månaden 17:30 (Sakramental tillbedjan / tillfälle till bikt och Mässa)

Första fredag i månaden 17:30 (Sakramental tillbedjan / tillfälle till bikt, andakt till Jesu heliga hjärta och Mässa) Gäller ej under fastetiden

Bikt

En halvtimme före varje Mässa


Andra församlingar

Den helige Andes kapell, Karmelgården, Norraby

Alla brödernas gudstjänster är öppna för allmänheten och alla gudstjänstbesökare får gärna aktivt ta del i liturgin.  

Laudes – 6:00; Inre bön – 6:30–7:30; Middagsbön – 12:00

Vardagar:
Vesper – 17:00 följt av inre bön till 18:00; Eukaristi – 18:00

Söndagar- och helgdagar:
Högmässa kl. 17:00; Inre bön – 18:00-18:45; Vesper – 18:45  

Karmelitklostret, Rydebäck

Söndag och helgdag 09:30

Måndag – Lördag 8:00