Landskrona

Söndagar

09:00 Mässa (1:a och 3:e söndagen i månaden mässa på kroatiska – ej juli, augusti).

09:00 Mässa ( 2:a och 4:e söndagen i månaden mässa på polska).

11:00 Högmässa på svenska.

1:a Söndagen i månaden

12:30 Mässa på slovenska (ej juli och augusti).

2:a Söndagen i månaden

12:30 Mässa på arabiska ( ej juli och augusti).

Vardagar

Måndag: Ingen mässa

Tisdag-Fredag: 18:00


Barmhärtighetens rosenkrans

Fredag: Efter mässan

Korsvägsandakt (under fastetiden)

Fredag: 17:30

Andakt till den helige Josef

Onsdag: Efter mässan

Sakramental tillbedjan

Första torsdagen i månaden 17:30 (Sakramental tillbedjan / tillfälle till bikt och mässa)

Första fredag i månaden 17:30 (Saktamental tillbedjan / tillfälle till bikt, andakt till Jesu heliga hjärta och mässa)

Rosenkransbön (oktober)

Onsdag-Torsdag: Efter mässan

Bikt

En halvtimme före mässan. Ej senare än 10 minuter före mässan eller enligt överenkommelse med prästen.


Andra församlingar

Den helige Andes kapell, Karmelgården, Norraby

Söndag: 17:00 Mässa

Vardagar: 18:00

Karmelitklostret, Rydebäck

December – Februari

Söndag och helgdag 09:30

Måndag – Lördag 9:00

Mars – November

Söndag och helgdag 09:30

Måndag – Lördag 8:00