Höstterminen 2023

Grupp 1: Barn, årskurs 1-2 (innan första kommunionen) Efter Högmässan kl. 11.00

17 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 3 december och avslutning 17 december

Grupp 2: Barn, årskurs 3 (inför första kommunionen)
Efter Högmässan kl. 11.00

17 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 3 december och avslutning 17 december

Grupp 3: Barn, årskurs 4-6 (efter första kommunionen) Efter Högmässa kl. 11.00

17 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 3 december och avslutning 17 december

OBS!
Kristendomsundervisning börjar alltid med den heliga mässan och fortsätter sedan med de olika undervisningsgrupperna. Deltagandet i mässan är obligatorisk för både barnen och de katolska föräldrarna. Det är inte rätt att föräldrarna skjutsar barnen enbart till själva undervisningen för att sedan hämta dem en timme senare.

Det är viktigt att alla barn som har tagit emot den heliga kommunionen för första gången fortsätter sin trosundervisning utan avbrott. Det är nämligen ett krav om man vill konfirmeras att man har deltagit i kristendomsundervisningen i Grupp 3.

Grupp 4: Konfirmander, årskurs 7-9 och äldre
Undervisas på lördagar kl. 16.45
Efter kristendomsundervisningen deltar samtliga elever i mässan kl. 18.00

9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 11 november, 25 november, 9 december och avslutning 16 december


Terminsavslutning