Vårterminen 2024

Grupp 1: Barn, årskurs 1-2 (innan första kommunionen) Efter Högmässan kl. 10.30

21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 mars, 17 mars, 7 april, 21 april, 5 maj

Grupp 2: Barn, årskurs 3 (inför första kommunionen)
Efter Högmässan kl. 10.30

21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 mars, 17 mars, 7 april, 21 april, 28 april, 5 maj

Grupp 3: Barn, årskurs 4-6 (efter första kommunionen) Efter Högmässa kl. 10.30

21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 mars, 17 mars, 7 april, 21 april, 5 maj

OBS!
Kristendomsundervisning börjar alltid med den heliga mässan och fortsätter sedan med de olika undervisningsgrupperna. Deltagandet i mässan är obligatorisk för både barnen och de katolska föräldrarna. Det är inte rätt att föräldrarna skjutsar barnen enbart till själva undervisningen för att sedan hämta dem en timme senare.

Det är viktigt att alla barn som har tagit emot den heliga kommunionen för första gången fortsätter sin trosundervisning utan avbrott. Det är nämligen ett krav om man vill konfirmeras att man har deltagit i kristendomsundervisningen i Grupp 3.

Grupp 4: Konfirmander, årskurs 7-9 och äldre
Undervisas på lördagar kl. 16.45
Efter kristendomsundervisningen deltar samtliga elever i mässan kl. 18.00

20 januari, 3 februari, 24 februari obs kl.10.00, 02 mars, 16 mars, 06 april, 20 april och 4 maj


Terminsavslutning

Undervisningen avslutas den 25 maj med mässa kl. 11.00 och fest för alla grupper

Den 12 maj kl. 10.30 – Första Kommunion
Den 09 maj kl. 10.30 – Konfirmation