Varje söndag firas hl. Mässa kl.10:30

Vardagsmässor: tisdag – fredag kl.18:00

Varje lördag Söndagsvigiliemässa kl.18:00

Tillfälle till bikt: 30 min före varje hl. Mässa

Gudstjänster på andra språk:

På kroatiska 1a söndagen i månaden – hl. Mässa kl. 09:00

På polska 2a söndagen i månaden – hl. Mässa kl. 09:00

På arabiska 2a söndagen i månaden – hl. Mässa kl. 12:30